تجهیزات حمل خودر

امداد خودر سعادت امداد با داشتن افرادی با  خودرو سوار های مجهز

که دارای استانداردلازم برای حمل خودرو را دارا می باشند در اختیار دارند

تابیتوانند بهترین خدمات رسانی را به مشتریان گرامی داشته باشند

امداد خودرو سعادت با داشتن چندین سال سابقه وکادر با تجربه در عرصه

حمل خودرو وامدادرسانی برای شما عزیزان در هنگام خرابی خودرو

اماده امداد رسانی وخدمات رسانی به شما عزیزان باشند