امداد خودرو سعادت امدادچه خدماتی دارد

امداد خودرو سعادت امدادچه خدماتی دارد

خدمات سعادت امداد

حمل خودروبایدک کش

کفی خودرو بر

تعمیرات در محل

پنچری در محل

سوخت رسانی

باطری به باطری

تعویض باطری

تعویض سیم کلاج

تعویض انواع شیلنگ ها

تعویض پمپ بنزین

تعویض انواع تسمه

مکانیک سیار

باطری سازی سیار

دیاگ تمام خودروهای ایرانی وخارجی

فوریتهای امداد خودرو

در صورتی که خودرو شما بعلت نقص فنی قابل حرکت نبود

ویا حرکت ان ممکن است باعث خطر گردد. مانند جوش آوردن خودرو ، در هر زمان از شبانه روز

در سراسر کشور می توانید با امداد خودرو سعادت امداد تماس حاصل فرمایید

تا امداد گرانه ماهر و با تجربه به یاری یا کمک شما امده واقدام به رفع مشکل و

راه اندازی خودرو شما به مکان مو رد نظر بیاییند

ادامه مطلب →
تماس فوری با ما