امداد خودرو سعادت امداد

با بهر گیری از کادر مجرب وسابقه بیش از 15سال در سراسر تهران خدمات امدادی مانند

یدک کش

امداد خودرو سیار

مکانیک سیار

پنچرگیری سیار

باطری به باطری

باز نمودن درب خودرو هنگام جا موندن سویچ در داخل خودرو

سوخت رسانی سیار

خدمات خودرویی وحمل خودرو را انجام میدهند

استفاده از نیسان یدک کش

خودروبر

نیسان جرثقیل منجر به حمل ایمن خودرو در تهران خواهد شد

امداد خودرو در غرب وشمال تهران در کمترین زمان ممکن انجام خواهد شد