تسمه تایم خودرو چیست؟

شما در زندگی خود چه قدر اهل برنامه ریزی هستید؟ هر چه قدر این زمانبندی منظم تر باشد، بیشتر به برنامه ها و اهداف زندگی خود می رسید. موتور اتومبیل هم برای انجام وظایفش نیاز به زمانبندی و برنامه ریزی دارد. تفاوت در موارد جزئی تر می باشد. بایستی این زمانبندی برای تمام قطعات مختلف اتفاق بیافتد تا اتومبیل به درستی کار کند. در غیر این صورت، قادر به حرکت نخواهد بود. زیرا چرخه احتراق در سیلندر ها، به درستی اتفاق نمی افتد. باید به موضوع مهمی توجه کنیم. فقط در یک صورت چرخه چهار مرحله ای موتور ها بنزینی صحیح انجام می شود. آن هم انجام تمام چهار مراحل به صورت دقیق در زمان خودش است. در غیر این صورت، میل لنگ خودرو هم به حالت چرخش در نمی آید. تسمه تایم با نام دیگر تسمه تایمینگ، قطعه‌ای از موتور می باشد. وظیفه اصلی آن تنظیم زمانبندی عملکرد موتور خودرو است. تکنسین های متخصص سعادت امداد مکانیک سیار و تعمیر موتور خودرو را در محل برای شما انجام می دهند. در ادامه این مقاله از وبسایت تخصصی سعادت امداد، به بررسی پیرامون این مطلب می پردازیم.

 

درک بهتر عملکرد تسمه تایم

احتراق موتور ها بنزینی در چهار مرحله اتفاق می افتد.این چهر مرحله عبارنتند از: ۱- مرحله مکش (سطح پیستون در داخل سیلندر پایین رفته، سوپاپ هوا باز گشوده می شود و مکش رخ می دهد. حرکت رو به پایین سیلندر باعث مکش مخلوط سوخت و هوا می شود.) ۲- مرحله تراکم (پیستون داخل سیلندر به سمت بالا رفته، سوپاپ هوا بسته و مخلوط سوخت و هوا فشرده می گردد) ۳- مرحله توان: در این مرحله، شمع جرقه می‌زند. احتراق مخلوط سوخت و هوا اتفاق می افتد. پیستون به پایین رانده و همزمان سوپاپ دود باز می‌شود.) ۴- مرحله تخلیه (پیستون به سمت بالا می‌آید و دود از محل سوپاپ دود خارج می گردد.

در این ۴ مرحله، زمانبندی دقیق بارز و بسته شدن سوپاپ هوا تحت تاثیر تسمه تایپ اتفاق می افتد. در اصل، حرکت میل لنگ به وسیله تسمه تایم به سوپاپ منتقل می شود. در یک کلام، وظیفه اصلی تسمه تایم را به این صورت بیان می کنیم: این قطعه با هماهنگ کردن سرعت چرخش میل‌لنگ با میل سوپاپ، به صورت دقیق زمان باز و بسته شدن سوپاپ ها را تنظیم می کند. میل‌سوپاپ که به میل بادامک هم معروف می باشد، عمدتا، در سر سیلندر خودرو تعبیه شده است. اما ممکن است، طراحان خودرو در جایگاه دیگری آن را تعبیه کرده باشند.

آشنایی با تسمه تایم خودرو، هنوز تمام نشده است. اگر مایل به دانستن مطالب بیشتر درمورد تسمه چه کاری انجام می دهد ، هستید، می توانید با سایت سعادت امداد همراه باشید.